söndag 6 november 2016

Det amerikanska presidentvalet

Besvara frågorna
  1. Vem är det som har den verkställande makten i USA?
  2. Hur ofta väljer man president i USA?
  3. Vem är det som utser domare i Högsta domstolen och hur länge får de sitta?
  4. Hur många ledamöter har senaten?
  5. Vad har kongressen för uppgifter?
  6. Vilka presidenter har utsett de domare som sitter i HD idag? Är de republikaner eller demokrater?
  7. Vilka för- respektive nackdelar finns det med att USA:s HD-domare utses på livstid?
  8. Vilka likheter/skillnader finns mellan USA:s politiska system och Sveriges?