tisdag 26 november 2019

USA:s statsskick

Jobba i basgrupperna med begreppen och frågorna
  • federal
  • kongress
  • statsskick
  • konservativ
  • demokrat
  • liberal
  • republik
  • federation
  • demokrati
  • parlament
1) Vilka politiska färger har de två stora partierna i USA och hur stämmer de överens med de färger våra svenska partier använder?

2) Rita upp en linje och markera ut mitten. Placera in demokraterna och republikanerna på linjen enligt informationen du får i filmen om partiernas värderingar. Ta reda på vilka partier som sitter i den svenska riksdagen och placera ut även dem på linjen. Finner ni några likheter/skillnader?

3) Presidenten i USA är både statschef och regeringschef. Ta reda på hur valet av regeringschef går till i Sverige och jämför med presidentvalet i USA. (Du ska naturligtvis komma ihåg att presidenten både är statschef och regeringschef medan den svenska statsministern endast är regeringschef).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar