PlaneringTisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
42
Nya religiösa rörelser
Nya religiösa rörelser

Nya religiösa rörelser
Intro uppgift
Nya religiösa rörelser

43
1. Om det var krig i Norden
2. Fortsätt skriva
Fortsätt skriva
Temadag
Inlämning
45
Tema USA
Utvecklingssamtal
Tema USA
1. Temagenomgång
2. Kriget som skapade Amerika-kort genomgång
3. Film.
4. Uppg till filmen
Tema USA
Amerikanska revolutionen
1. Fortsätta m frågorna
2. Genomgång av frågorna
Tema USA
Valfri övning
A.Filmer & quiz på studi.se
B. Frågorna på sid 127 i boken
2. Jämför amerikanska med franska revolutionen-likheter och skillnader
46
Tema USA
1. Genomgång av Am rev
2. studifilm x3
3. jfr amr m fra
Tema USA
1. Minikoll Amer.Rev
2. Genomgång-geografi
3. Film
Tema USA
1. Göra klart frågorna
2. Seterra
    a) Delstater

    b) Naturgeografi
Tema USA
USA på Kartan
1. Seterra
    a) Delstater

    b) Naturgeografi
47
Tema USA
USA på Kartan
1. Seterra
    a) Delstater
    b) Naturgeografi
Tema USA
Tema USA
Tema USA
48
Tema USA
Tema USA
Tema USA
Tema USA
49
Tema USA
Tema USA
Tema USA
Studiedag
50
Tema USA
Tema USA
PROV
Tema USA
Tema USA
51

Temadag

Julavslutning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar