tisdag 19 januari 2021

Inför filmen Från målare till Fürer

Viktiga personer
Ernst Röhm: 1923 är Röhm med vid Hitlers kuppförsök i Munschen. Hitler ser i honom som ett hot mot sin makt och låter döda Röhm 1934 utan rättegång, med motiveringen att Röhm och hans medarbetare planerade en statskupp. ·

Joseph Goebbels: Även Goebbels var en av Hitlers närmaste män. 1929 blir han partiets rikspropagandachef. Han hanterade skickligt de nya medierna radio, film och grammofon till antisemitisk propaganda. Kristallnatten 1938 initierades av Goebbels. Han var  Hitler trogen till det bittra slutet och han tar sitt liv tillsammans med sin familj dagen efter Hitler, den 1 maj 1945.

Hermann Göring: Han deltog, liksom Röhm, vid Hitlers kuppförsök i Munchen 1923 och blev en av det nationalsocialistiska partiets första riksdagsledamöter. Han blir med tiden Hitlers andreman i det tredje riket och chef för bland annat Luftwaffe. Göring var betydelsefull för nationalsocialisternas makttillväxt. Han skapar Gestapo och tillsammans med bland andra Himmler de första koncentrationslägren. 

Rudolf Hess: Också Hess fanns vid Hitlers sida i Munchen 1923. Under fängelsevistelsen hjälper han Hitler att författa Mein kampf. Efter Göring var Hess Hitlers närmaste man. 1941 reser han på eget bevåg till England för att mäkla fred. Han fängslas av engelsmännen och Hitler benämner honom som sinnessjuk. 1987 dör han i Spandaufängelset i Berlin som den ende kvarvarande krigsförbrytaren.

Heinrich Himmler: Han går med i det nazistiska partiet 1925 och är en ivrig förespråkare för den nazistiska rasläran. 1929 blir han chef för SS som vid maktövertagandet 1933 har 50 000 medlemmar. 1933 inrättar han det första koncentrationslägret i Dachau. Himmler gjorde sig känd som en skicklig administratör och som organisatör bakom massmorden på judar. 1943 blir han inrikesminister men efter att ha erbjudit engelsmännen ett kapitulationsförslag 1945 fråntas han alla ämbeten. Samma år kommer han i brittisk fångenskap och tar sitt liv. 

Paul von Hindenburg: 64 år gammal gör Hindenburg sin första politiskt betydelsefulla insats. 1925 blir han president. Den politiska oordningen ökar i Tyskland och 1933 tillsätter Hindenburg Hitler som rikskansler och när Hindenburg dör 1934 tar Hitler hans plats som statsöverhuvud.

Erich Ludendorff: Tillsammans med Hindenburg ingår Ludendorff i arméledningen under det första världskriget, och han fick tillsammans med Hindenburg en rad militära framgångar. Även Ludendorff var med vid Hitlers kuppförsök 1923. 1928 bryter han med nazisterna och 1933 avråder han Hindenburg från att utnämna Hitler till rikskansler. Förhållandet dem emellan förbättrades dock senare. · 


Svåra ord:
Antisemitisk - Judefientlig 
Devalvera - Minska en valutas värde gentemot andra valutor. 
Författning - Ett lands lagar och förordningar/den grundlag enligt vilken landet skall styras.
Immun - Oemottaglig (för smitta) 
Kurir - (Person som överför diplomatiska handlingar mellan hemlandet och dess beskickningar utomlands), budbärare 
Manifest - Programförklaring (ex av ett partis politik), tillkännagivande av ett viktigt beslut
Pamflett - Litet häfte.
Privilegier - Särskilda förmåner 
Ratificera - Bekräfta en överenskommelse mellan stater 
Särling - En säregen människa, en udda person

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar