söndag 17 januari 2021

Uppgifter

 1) Skriv förklaringar på begreppen/ händelserna

  • Börskraschen i USA
  • Gulagarkipelagen
  • kollektivjordbruk
  • koncentrationsläger
  • löpande band
  • The new deal


2) Besvara frågorna

1) Vad innebar "det glada 20-talet"? Tyckte alla i USA att det var det "glada 20-talet"
2) Beskriv hur det var i USA både bär det gäller jordbruk och industri. 
3) Vad hände den "svarta torsdagen" den 24 oktober 1929? Vad blev konsekvenserna?
4) Vem var Roosevelt? Vad blev han känd för under den här tiden?
5) Vad innebar nazisternas rasideologi?
6) Vem var Stalin-berätta kort om honom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar