söndag 18 april 2021


 1. I Nicaragua får barnen mat i skolan. Då får de i sig en minimimängd näring och orkar studera bättre. Detta är ett incitament för föräldrarna att skicka sina barn till skolan. Föreställ dig att ditt enda mål mat om dagen är skolmåltiden. Hur tror du att du skulle klara skolan och livet? Skulle det påverka dina resultat?

 2. Felicia är imponerad av Mabel som hon får hälsa på i Nicaragua. Mabel är 17 år gammal och det är hon som sköter stora delar av hemmets sysslor parallellt med sitt skolarbete. Framför allt reflekterar Felicia över att Mabel inte klagar över sin situation. Brukar du klaga? Vad klagar du över i så fall? På vilket sätt har filmen påverkat dig? Hur länge tror du den känslan finns kvar hos dig?

söndag 28 februari 2021

Till provet

Att kunna till provet

Begrepp


 • Dolkstötslegenden
 • Stalingrad
 • Svarta veckan
 • El Alamein
 • Molotov-Ribbentropp
 • Vinterkriget
 • Pearl Harbour
 • Mein kampf
 • Operation Barbarossa
 • Hiroshima
 • Winston Churchill
 • Josef Stalin
 • Benito Mussolini
 • Franklin D Roosevelt
 • Tsar Nikolaus II

 • Orsaker till både första och andra världskriget
 • Vilka som ingick i de allierade och axelmakterna
 • Vet vilka Hitler, Quisling, Churchill, Mussolini och Roosevelt var
 • Vad den slutgiltiga lösningen innebar
 • Stalingrad och El Alamein -vändpunkterna
 • Konsekvenserna av de båda krigen
 • Sverige under kriget

Mellankrigstiden 

Mattias Axelsson Mellan två världskrig
Studi: Nazisternas väg till makten
Sudi: Ölkällarkuppen
Studi: Hitler blir rikskansler
Studi: Facism

Andra världskriget
Marcus Henriksson: Andra världskrigets början

So-rummet: Krigets vändpunkter
So-rummet: Orsaker till andra världskriget
So-rummet: Andra världskriget på 10 min
So-rummet: Vad är grejen med andra världskriget?
Studi: Andra världskriget med flera 
Marcus Henriksson: Andra världskriget slut


Youtube: Andra världskrigets andra del och krigets konsekvenser

Sverige under andra världskriget
So-rummet: Midsommarkrisen
Youtube: Sverige under andra världskriget
Kunskapsmedia: Neutralt till varje pris
Marcus Henriksson: Sveriges historia 1930-1970


Power point Mellankrigstiden

Power point Andra världskriget


torsdag 4 februari 2021

Kriget är här!


Skolan:
1:e september, 1939. Du sitter hemma framför radion och tar del av nyheten att ett nytt krig har brutit ut i Europa. Du hämtar din dagbok och bestämmer dig för att skriva ner på papper alla de tankar som far runt i ditt huvud. I din dagbok försöker du få ordning på alla de tankar, oro och funderingar som denna nyhet för med sig.
Tips på saker du kan fundera kring i ditt dagboksinlägg:
 • Kommer mitt liv fortsätta som vanligt (skola, kamrater mm)?
 • Kan jag vara trygg i Sverige/Halmstad?
 • Kommer kriget komma till Sverige nu?
 • Kommer pappa att bli inkallad till armén?
 • Vilka länder är det som har förklarat krig – och mot vilka?
 • Hur stort tror jag att kriget kommer bli? Hur länge kommer det pågå?
 • Vem tror jag kommer vara segraren i detta krig?
Arbetsgång:
 1. Skriv ner en dagbokssida med dina tankar och reflektioner
 2. Läs upp din dagbokssida för dina kamrater i basgruppen. Lyssna när de andra läser sina.
 3. Jämför era tankar och funderingar. Svara på följande frågor:
 • Hur tror ni att svenska folket reagerade på krigsutbrottet?
 • Vad tror ni var svenska folkets största rädslor?
 • Sverige var neutralt under andra världskriget – vad innebär det att vara neutral?
 • Anser ni att Sverige var neutrala under andra världskriget? Ta fram argument som belyser båda perspektiv!
Här får du möjlighet att framförallt öva på den kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan 🙂
Lycka till!
tigerhistorik_clip_image004

tisdag 19 januari 2021

Frågor till från målare till Führer

Frågor till filmen.
1. Varifrån hämtar Hitler inspiration till antisemitismen? 
2. Vilka grupper i Tyskland stöttade Hitler och varför? 
3. Mein Kampf - Vad handlar boken om?
4. Hur går det till när Hitler tar makten? 
5. Varför var Hitler så framgångsrik i Tyskland vid den här tiden?
6. Vilka var SS?
7. Hur gjorde nazisterna för att tvinga ut judarna ur det vardagsliv som de levde i Tyskland?

Inför filmen Från målare till Fürer

Viktiga personer
Ernst Röhm: 1923 är Röhm med vid Hitlers kuppförsök i Munschen. Hitler ser i honom som ett hot mot sin makt och låter döda Röhm 1934 utan rättegång, med motiveringen att Röhm och hans medarbetare planerade en statskupp. ·

Joseph Goebbels: Även Goebbels var en av Hitlers närmaste män. 1929 blir han partiets rikspropagandachef. Han hanterade skickligt de nya medierna radio, film och grammofon till antisemitisk propaganda. Kristallnatten 1938 initierades av Goebbels. Han var  Hitler trogen till det bittra slutet och han tar sitt liv tillsammans med sin familj dagen efter Hitler, den 1 maj 1945.

Hermann Göring: Han deltog, liksom Röhm, vid Hitlers kuppförsök i Munchen 1923 och blev en av det nationalsocialistiska partiets första riksdagsledamöter. Han blir med tiden Hitlers andreman i det tredje riket och chef för bland annat Luftwaffe. Göring var betydelsefull för nationalsocialisternas makttillväxt. Han skapar Gestapo och tillsammans med bland andra Himmler de första koncentrationslägren. 

Rudolf Hess: Också Hess fanns vid Hitlers sida i Munchen 1923. Under fängelsevistelsen hjälper han Hitler att författa Mein kampf. Efter Göring var Hess Hitlers närmaste man. 1941 reser han på eget bevåg till England för att mäkla fred. Han fängslas av engelsmännen och Hitler benämner honom som sinnessjuk. 1987 dör han i Spandaufängelset i Berlin som den ende kvarvarande krigsförbrytaren.

Heinrich Himmler: Han går med i det nazistiska partiet 1925 och är en ivrig förespråkare för den nazistiska rasläran. 1929 blir han chef för SS som vid maktövertagandet 1933 har 50 000 medlemmar. 1933 inrättar han det första koncentrationslägret i Dachau. Himmler gjorde sig känd som en skicklig administratör och som organisatör bakom massmorden på judar. 1943 blir han inrikesminister men efter att ha erbjudit engelsmännen ett kapitulationsförslag 1945 fråntas han alla ämbeten. Samma år kommer han i brittisk fångenskap och tar sitt liv. 

Paul von Hindenburg: 64 år gammal gör Hindenburg sin första politiskt betydelsefulla insats. 1925 blir han president. Den politiska oordningen ökar i Tyskland och 1933 tillsätter Hindenburg Hitler som rikskansler och när Hindenburg dör 1934 tar Hitler hans plats som statsöverhuvud.

Erich Ludendorff: Tillsammans med Hindenburg ingår Ludendorff i arméledningen under det första världskriget, och han fick tillsammans med Hindenburg en rad militära framgångar. Även Ludendorff var med vid Hitlers kuppförsök 1923. 1928 bryter han med nazisterna och 1933 avråder han Hindenburg från att utnämna Hitler till rikskansler. Förhållandet dem emellan förbättrades dock senare. · 


Svåra ord:
Antisemitisk - Judefientlig 
Devalvera - Minska en valutas värde gentemot andra valutor. 
Författning - Ett lands lagar och förordningar/den grundlag enligt vilken landet skall styras.
Immun - Oemottaglig (för smitta) 
Kurir - (Person som överför diplomatiska handlingar mellan hemlandet och dess beskickningar utomlands), budbärare 
Manifest - Programförklaring (ex av ett partis politik), tillkännagivande av ett viktigt beslut
Pamflett - Litet häfte.
Privilegier - Särskilda förmåner 
Ratificera - Bekräfta en överenskommelse mellan stater 
Särling - En säregen människa, en udda person

söndag 17 januari 2021

Uppgifter

 1) Skriv förklaringar på begreppen/ händelserna

 • Börskraschen i USA
 • Gulagarkipelagen
 • kollektivjordbruk
 • koncentrationsläger
 • löpande band
 • The new deal


2) Besvara frågorna

1) Vad innebar "det glada 20-talet"? Tyckte alla i USA att det var det "glada 20-talet"
2) Beskriv hur det var i USA både bär det gäller jordbruk och industri. 
3) Vad hände den "svarta torsdagen" den 24 oktober 1929? Vad blev konsekvenserna?
4) Vem var Roosevelt? Vad blev han känd för under den här tiden?
5) Vad innebar nazisternas rasideologi?
6) Vem var Stalin-berätta kort om honom

tisdag 12 januari 2021

Fascism och NazismHemma: 
 • Se flippen 
I Skolan

1) Skriv förklaringar på begreppen:
 • Inflation
 • Fascism
 • Rasism
 • Nazism
 • Depression
 • Propaganda
 • Mein Kampf2) Titta på flipparna:
3) Diskutera i basgruppen och skriv ner era tankar (alla skriver)
1. Jämför utvecklingen och händelserna i Tyskland med utvecklingen och händelserna i Italien under mellankrigstiden? Vilka likheter ser ni och vilka skillnader?
2. Jämför personerna Adolf Hitler och Benito Mussolini. Vilka likheter ser ni mellan dessa män och vilka skillnader?
3. Fascismens spridning i Europa under mellankrigstiden – där bl.a Hitler tar makten genom demokratiska val- skulle något liknande kunna ske idag? Eller i framtiden? Vad tror ni – motivera ert svar!
Vi övar tillsammans analysförmågan, kommunikativa förmågan och begreppsförmågan 
hämta