Planering mellankrigstiden-andra vk (ryska rev)

Vecka
Måndag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2
Lov
Lov

3
Mellankrigstiden
1. Hur kommer vi att jobba v 3-4
2. Genomgång mellankrigstiden
3. Vad behöver vi förbättra
Mellankrigstiden
1.Genomgång
2. Studifilm x2
3. Begreppsträn.
4. Text+frågor-SO-rummet
Mellankrigstiden
1. studifilm -Facism
    studifilm- Nazisterna
2. Uppg i boken s
229: 1-3, 7-10
3. Skriv förklaringar på begreppen s 229
Mellankrigstiden
Egen planering
a) studifilm
b) Läsa i boken
 s.215-229
c) Göra klart
d) SO-rummet
4
Ryska revolution.
Repetition
Hitlers väg till makten
1.Hitlers väg till makten
2. Det kommunistiska manifestet
Hitlers väg till makten
Podcast-SO-rummet
2. Vi sammanfattar inledningen av kriget
3. Vi läser s 231–233 tillsammans
4. Viktiga begrepp-skriv förklaringar
5
Vägen till kriget
1.Genomgång inledningen av kriget
Uppgift: Orsakerna till andra vk

Orsakerna till kriget
Forts uppgift
Klar?
1. Quizlet
2. Ord och begrepp-NE
3. text+frågor so-rummet
Kriget är här!
1.Genomgång fortsättningen på kriget
2.Forts uppgift
Klar?
1. Quizlet
2. Ord och begrepp-NE

3. text+frågor so-rummet
Kriget är här!
1. Genomgång
2. Film
3. Uppg s 251:15
Endast orsaker och händelser
6
Kriget är här!
1. Video+radioklipp
2. Uppg på hemsidan
Kriget
1. Film
2. Uppg s 251:1-2.5.8-11,13
3. Gör klart påbörjade uppgifter
Kriget
1. Film
2. Uppg s 251:1-2.5.8-11,13
3. Gör klart påbörjade uppgifter
Konsekvenser
1. Detta kommer på provet
2. Genomgång-konsekvenser
3. Fyll i uppg. s 251:15
7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar