tisdag 19 januari 2021

Frågor till från målare till Führer

Frågor till filmen.
1. Varifrån hämtar Hitler inspiration till antisemitismen? 
2. Vilka grupper i Tyskland stöttade Hitler och varför? 
3. Mein Kampf - Vad handlar boken om?
4. Hur går det till när Hitler tar makten? 
5. Varför var Hitler så framgångsrik i Tyskland vid den här tiden?
6. Vilka var SS?
7. Hur gjorde nazisterna för att tvinga ut judarna ur det vardagsliv som de levde i Tyskland?

Inför filmen Från målare till Fürer

Viktiga personer
Ernst Röhm: 1923 är Röhm med vid Hitlers kuppförsök i Munschen. Hitler ser i honom som ett hot mot sin makt och låter döda Röhm 1934 utan rättegång, med motiveringen att Röhm och hans medarbetare planerade en statskupp. ·

Joseph Goebbels: Även Goebbels var en av Hitlers närmaste män. 1929 blir han partiets rikspropagandachef. Han hanterade skickligt de nya medierna radio, film och grammofon till antisemitisk propaganda. Kristallnatten 1938 initierades av Goebbels. Han var  Hitler trogen till det bittra slutet och han tar sitt liv tillsammans med sin familj dagen efter Hitler, den 1 maj 1945.

Hermann Göring: Han deltog, liksom Röhm, vid Hitlers kuppförsök i Munchen 1923 och blev en av det nationalsocialistiska partiets första riksdagsledamöter. Han blir med tiden Hitlers andreman i det tredje riket och chef för bland annat Luftwaffe. Göring var betydelsefull för nationalsocialisternas makttillväxt. Han skapar Gestapo och tillsammans med bland andra Himmler de första koncentrationslägren. 

Rudolf Hess: Också Hess fanns vid Hitlers sida i Munchen 1923. Under fängelsevistelsen hjälper han Hitler att författa Mein kampf. Efter Göring var Hess Hitlers närmaste man. 1941 reser han på eget bevåg till England för att mäkla fred. Han fängslas av engelsmännen och Hitler benämner honom som sinnessjuk. 1987 dör han i Spandaufängelset i Berlin som den ende kvarvarande krigsförbrytaren.

Heinrich Himmler: Han går med i det nazistiska partiet 1925 och är en ivrig förespråkare för den nazistiska rasläran. 1929 blir han chef för SS som vid maktövertagandet 1933 har 50 000 medlemmar. 1933 inrättar han det första koncentrationslägret i Dachau. Himmler gjorde sig känd som en skicklig administratör och som organisatör bakom massmorden på judar. 1943 blir han inrikesminister men efter att ha erbjudit engelsmännen ett kapitulationsförslag 1945 fråntas han alla ämbeten. Samma år kommer han i brittisk fångenskap och tar sitt liv. 

Paul von Hindenburg: 64 år gammal gör Hindenburg sin första politiskt betydelsefulla insats. 1925 blir han president. Den politiska oordningen ökar i Tyskland och 1933 tillsätter Hindenburg Hitler som rikskansler och när Hindenburg dör 1934 tar Hitler hans plats som statsöverhuvud.

Erich Ludendorff: Tillsammans med Hindenburg ingår Ludendorff i arméledningen under det första världskriget, och han fick tillsammans med Hindenburg en rad militära framgångar. Även Ludendorff var med vid Hitlers kuppförsök 1923. 1928 bryter han med nazisterna och 1933 avråder han Hindenburg från att utnämna Hitler till rikskansler. Förhållandet dem emellan förbättrades dock senare. · 


Svåra ord:
Antisemitisk - Judefientlig 
Devalvera - Minska en valutas värde gentemot andra valutor. 
Författning - Ett lands lagar och förordningar/den grundlag enligt vilken landet skall styras.
Immun - Oemottaglig (för smitta) 
Kurir - (Person som överför diplomatiska handlingar mellan hemlandet och dess beskickningar utomlands), budbärare 
Manifest - Programförklaring (ex av ett partis politik), tillkännagivande av ett viktigt beslut
Pamflett - Litet häfte.
Privilegier - Särskilda förmåner 
Ratificera - Bekräfta en överenskommelse mellan stater 
Särling - En säregen människa, en udda person

söndag 17 januari 2021

Uppgifter

 1) Skriv förklaringar på begreppen/ händelserna

 • Börskraschen i USA
 • Gulagarkipelagen
 • kollektivjordbruk
 • koncentrationsläger
 • löpande band
 • The new deal


2) Besvara frågorna

1) Vad innebar "det glada 20-talet"? Tyckte alla i USA att det var det "glada 20-talet"
2) Beskriv hur det var i USA både bär det gäller jordbruk och industri. 
3) Vad hände den "svarta torsdagen" den 24 oktober 1929? Vad blev konsekvenserna?
4) Vem var Roosevelt? Vad blev han känd för under den här tiden?
5) Vad innebar nazisternas rasideologi?
6) Vem var Stalin-berätta kort om honom

tisdag 12 januari 2021

Fascism och NazismHemma: 
 • Se flippen 
I Skolan

1) Skriv förklaringar på begreppen:
 • Inflation
 • Fascism
 • Rasism
 • Nazism
 • Depression
 • Propaganda
 • Mein Kampf2) Titta på flipparna:
3) Diskutera i basgruppen och skriv ner era tankar (alla skriver)
1. Jämför utvecklingen och händelserna i Tyskland med utvecklingen och händelserna i Italien under mellankrigstiden? Vilka likheter ser ni och vilka skillnader?
2. Jämför personerna Adolf Hitler och Benito Mussolini. Vilka likheter ser ni mellan dessa män och vilka skillnader?
3. Fascismens spridning i Europa under mellankrigstiden – där bl.a Hitler tar makten genom demokratiska val- skulle något liknande kunna ske idag? Eller i framtiden? Vad tror ni – motivera ert svar!
Vi övar tillsammans analysförmågan, kommunikativa förmågan och begreppsförmågan 
hämta