måndag 2 december 2019

Jobba med ne.se

1. USA har letts av en lång rad presidenter.
a) Ta reda på vem som var USA:s första president. Undersök vad han är mest känd för.
b) Läs om den nuvarande presidenten och ta reda på vad han står för.
c) Diskutera skillnader och likheter mellan dem.
d ) Ingen kvinna har hittills valts till president i USA. Varför är det så tror du? Varför har vi ännu inte haft någon kvinnlig statsminister i Sverige?
e) Varför kallas USA:s president för världens mäktigaste man?
f) Varför får USA:s presidentval så stor uppmärksamhet runt om i världen?

tisdag 26 november 2019

USA:s statsskick

Jobba i basgrupperna med begreppen och frågorna
 • federal
 • kongress
 • statsskick
 • konservativ
 • demokrat
 • liberal
 • republik
 • federation
 • demokrati
 • parlament
1) Vilka politiska färger har de två stora partierna i USA och hur stämmer de överens med de färger våra svenska partier använder?

2) Rita upp en linje och markera ut mitten. Placera in demokraterna och republikanerna på linjen enligt informationen du får i filmen om partiernas värderingar. Ta reda på vilka partier som sitter i den svenska riksdagen och placera ut även dem på linjen. Finner ni några likheter/skillnader?

3) Presidenten i USA är både statschef och regeringschef. Ta reda på hur valet av regeringschef går till i Sverige och jämför med presidentvalet i USA. (Du ska naturligtvis komma ihåg att presidenten både är statschef och regeringschef medan den svenska statsministern endast är regeringschef).

måndag 4 november 2019

Film-amerikanska revolutionen

Skriv förklaringar på begreppen

 • handelsstation 
 • founding fathers 
 • koloni
 • independence day 
 • kolonisatör 
 • konstitution 
 • nybyggare 
 • federalister 
 • triangelhandel 
 • separatister 
 • lojalister 
 • indianreservat


Besvara frågorna till filmen

 1. Nämn några länder som gjorde anspråk på olika områden i Nordamerika?
 2. Vilka anledningar fanns det att flytta till Nordamerika på 1600- och 1700-talen?
 3. Hur såg makten ut i de tretton brittiska kolonierna?
 4. Varför ville Storbritannien införa och höja skatter och tullar? 
 5. Varför ville inte kolonisterna betala mer till Storbritannien? Varför blev de upprörda?
 6. Vad hände i Bostons hamn 1773 och vad kallas händelsen? 
 7. Hur reagerade Storbritannien efter händelserna i Bostons hamn?
 8. Vem var George Washington och varför utsågs han till befälhavare?
 9. Vad kallades de amerikaner som slogs på Storbritanniens sida?
 10. Berätta om hur självständighetsförklaringen kom till 1776
 11. Hur såg USA:s första flagga ut? Varför är antalet ränder desamma idag som de var då?
 12. Vad kallades de som ville ha en gemensam regering med så mycket central makt som möjligt?
 13. Varför firar USA sin nationaldag den 4e juli? 
 14. Hur såg USA:s första flagga ut? Varför är antalet ränder desamma idag som de var då?
 15. Beskriv hur makten i USA är uppdelad i tre delar. Vad kallas delarna och vad får de bestämma?
 16. Vem var USA:s förste president?

söndag 6 november 2016

Det amerikanska presidentvalet

Besvara frågorna
 1. Vem är det som har den verkställande makten i USA?
 2. Hur ofta väljer man president i USA?
 3. Vem är det som utser domare i Högsta domstolen och hur länge får de sitta?
 4. Hur många ledamöter har senaten?
 5. Vad har kongressen för uppgifter?
 6. Vilka presidenter har utsett de domare som sitter i HD idag? Är de republikaner eller demokrater?
 7. Vilka för- respektive nackdelar finns det med att USA:s HD-domare utses på livstid?
 8. Vilka likheter/skillnader finns mellan USA:s politiska system och Sveriges?