torsdag 14 maj 2020

Begrepp-EU

Skriv egna förklaringar på begreppen
 • de fyra friheterna
 • departement
 • euro
 • Europeisk kommissionen
 • Europakonventionen
 • Europaparlamentet
 • Europeiska rådet
 • interpellation
 • mandat
 • minister
 • ministerrådet
 • offentlig förvaltning
 • offentlighetsprincipen
 • parlamentarisk demokrati
 • tullunion
 • överstatlighet

måndag 16 mars 2020

Utveckla resonemang

E
En enkel förklaring
Få begrepp
Ett exempel

C
Kopplar ihop orsakerna
Flera begrepp
Fåtal exempel
Ser ur olika perspektiv ex ekonomi

A
Längre resonemang
Orsakerna kopplas ihop
Många begrepp
Flera exempel
Ser ur flera perspektiv ex ekonomi, miljö, individ och samhälle

fredag 7 februari 2020

Till provet

Att kunna till provet

Begrepp


 • Dolkstötslegenden
 • Stalingrad
 • Svarta veckan
 • El Alamein
 • Molotov-Ribbentropp
 • Vinterkriget
 • Pearl Harbour
 • Mein kampf
 • Operation Barbarossa
 • Hiroshima
 • Winston Churchill
 • Josef Stalin
 • Benito Mussolini
 • Franklin D Roosevelt
 • Tsar Nikolaus II

 • Orsaker till både första och andra världskriget
 • Vilka som ingick i de allierade och axelmakterna
 • Vet vilka Hitler, Quisling, Churchill, Mussolini och Roosevelt var
 • Vad den slutgiltiga lösningen innebar
 • Stalingrad och El Alamein -vändpunkterna
 • Konsekvenserna av de båda krigen
 • Sverige under kriget

Mellankrigstiden 

Mattias Axelsson Mellan två världskrig
Studi: Nazisternas väg till makten
Sudi: Ölkällarkuppen
Studi: Hitler blir rikskansler
Studi: Facism

Andra världskriget
Marcus Henriksson: Andra världskrigets början

So-rummet: Krigets vändpunkter
So-rummet: Orsaker till andra världskriget
So-rummet: Andra världskriget på 10 min
So-rummet: Vad är grejen med andra världskriget?
Studi: Andra världskriget med flera 
Marcus Henriksson: Andra världskriget slut


Youtube: Andra världskrigets andra del och krigets konsekvenser

Sverige under andra världskriget
So-rummet: Midsommarkrisen
Youtube: Sverige under andra världskriget
Kunskapsmedia: Neutralt till varje pris
Marcus Henriksson: Sveriges historia 1930-1970


Power point Mellankrigstiden

Power point Andra världskriget


måndag 27 januari 2020

Kriget är här!


Skolan:
1:e september, 1939. Du sitter hemma framför radion och tar del av nyheten att ett nytt krig har brutit ut i Europa. Du hämtar din dagbok och bestämmer dig för att skriva ner på papper alla de tankar som far runt i ditt huvud. I din dagbok försöker du få ordning på alla de tankar, oro och funderingar som denna nyhet för med sig.
Tips på saker du kan fundera kring i ditt dagboksinlägg:
 • Kommer mitt liv fortsätta som vanligt (skola, kamrater mm)?
 • Kan jag vara trygg i Sverige/Halmstad?
 • Kommer kriget komma till Sverige nu?
 • Kommer pappa att bli inkallad till armén?
 • Vilka länder är det som har förklarat krig – och mot vilka?
 • Hur stort tror jag att kriget kommer bli? Hur länge kommer det pågå?
 • Vem tror jag kommer vara segraren i detta krig?
Arbetsgång:
 1. Skriv ner en dagbokssida med dina tankar och reflektioner
 2. Läs upp din dagbokssida för dina kamrater i basgruppen. Lyssna när de andra läser sina.
 3. Jämför era tankar och funderingar. Svara på följande frågor:
 • Hur tror ni att svenska folket reagerade på krigsutbrottet?
 • Vad tror ni var svenska folkets största rädslor?
 • Sverige var neutralt under andra världskriget – vad innebär det att vara neutral?
 • Anser ni att Sverige var neutrala under andra världskriget? Ta fram argument som belyser båda perspektiv!
Här får du möjlighet att framförallt öva på den kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan 🙂
Lycka till!
tigerhistorik_clip_image004

torsdag 23 januari 2020

Vad hände? Varför hände det och hur påverkar det framtiden?


Det hände då men ska aldrig hända igen, eller?

Din uppgift blir att fundera på varför (orsakerna till att) nazistpartiet kunde ta makten i Tyskland och varför Hitler kunde komma till makten. Jämför sedan situationen i Tyskland på 20-30-talet med världen idag, vilka likheter/skillnader kan du hitta? 
När andra världskriget var slut sa man att det som hände aldrig skulle upprepas igen, hur gick det? Har historien upprepats, i så fall hur? Vad tror du vi skulle kunna göra för att förhindra att historien återupprepas?

Lite tips: 
 • Hur såg Tyskland ut på 20-30 talet? Politiskt, ekonomiskt osv?
 • Vad hade Hitler som gjorde att hans politik fick sådan genomslagskraft?
 • Vad har hänt i världen sedan 1945?
 • Vilka händelser i världen idag kan du se likheter/skillnader med Tyskland på 20-30-talet. 
Några hjälpmeningar för att komma igång:
 • Den politiska situationen i Tyskland var…det innebar att…
 • Den…situationen i Tyskland var…det innebar att…
 • En del ansåg att…vilket gjorde det lättare för Hitler eftersom…
 • Både orsaken att…och orsaken att…har med varandra att göra på det sättet att…
 • Förintelsen kan liknas med... för att... 
Tänk på att:
 • du måste förklara med hjälp av historiska exempel
 • vissa orsaker kan kopplas ihop eftersom de har med varandra att göra
 • vissa orsaker kan förstärka varandra

Analysförmåga: Du kan förklara hur olika orsaker bidrog till nazistpartiets maktövertagande.
Analysförmåga: Du visar hur olika orsaker hänger samman och förstärker varandra
Kommunikativa förmågan: Du underbygger ditt resonemang, både kring dåtid, nutid och framtid, med fakta genom att använda historiska exempel
Begreppsförmåga: Du använder historiska begrepp på rätt sätt i ett sammanhang