måndag 27 januari 2020

Kriget är här!


Hemma:
 • Titta på den korta filmen (1:40) som visar hur nyheten om krigsutbrottet togs emot av svenskarna
 • Lyssna på TT:s radiosändning (5:13) som sändes 1:e september 1939.
Skolan:
1:e september, 1939. Du sitter hemma framför radion och tar del av nyheten att ett nytt krig har brutit ut i Europa. Du hämtar din dagbok och bestämmer dig för att skriva ner på papper alla de tankar som far runt i ditt huvud. I din dagbok försöker du få ordning på alla de tankar, oro och funderingar som denna nyhet för med sig.
Tips på saker du kan fundera kring i ditt dagboksinlägg:
 • Kommer mitt liv fortsätta som vanligt (skola, kamrater mm)?
 • Kan jag vara trygg i Sverige/Halmstad?
 • Kommer kriget komma till Sverige nu?
 • Kommer pappa att bli inkallad till armén?
 • Vilka länder är det som har förklarat krig – och mot vilka?
 • Hur stort tror jag att kriget kommer bli? Hur länge kommer det pågå?
 • Vem tror jag kommer vara segraren i detta krig?
Arbetsgång:
 1. Skriv ner en dagbokssida med dina tankar och reflektioner
 2. Läs upp din dagbokssida för dina kamrater i basgruppen. Lyssna när de andra läser sina.
 3. Jämför era tankar och funderingar. Svara på följande frågor:
 • Hur tror ni att svenska folket reagerade på krigsutbrottet?
 • Vad tror ni var svenska folkets största rädslor?
 • Sverige var neutralt under andra världskriget – vad innebär det att vara neutral?
 • Anser ni att Sverige var neutrala under andra världskriget? Ta fram argument som belyser båda perspektiv!
Här får du möjlighet att framförallt öva på den kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan 🙂
Lycka till!
tigerhistorik_clip_image004

torsdag 23 januari 2020

Vad hände? Varför hände det och hur påverkar det framtiden?


Det hände då men ska aldrig hända igen, eller?

Din uppgift blir att fundera på varför (orsakerna till att) nazistpartiet kunde ta makten i Tyskland och varför Hitler kunde komma till makten. Jämför sedan situationen i Tyskland på 20-30-talet med världen idag, vilka likheter/skillnader kan du hitta? 
När andra världskriget var slut sa man att det som hände aldrig skulle upprepas igen, hur gick det? Har historien upprepats, i så fall hur? Vad tror du vi skulle kunna göra för att förhindra att historien återupprepas?

Lite tips: 
 • Hur såg Tyskland ut på 20-30 talet? Politiskt, ekonomiskt osv?
 • Vad hade Hitler som gjorde att hans politik fick sådan genomslagskraft?
 • Vad har hänt i världen sedan 1945?
 • Vilka händelser i världen idag kan du se likheter/skillnader med Tyskland på 20-30-talet. 
Några hjälpmeningar för att komma igång:
 • Den politiska situationen i Tyskland var…det innebar att…
 • Den…situationen i Tyskland var…det innebar att…
 • En del ansåg att…vilket gjorde det lättare för Hitler eftersom…
 • Både orsaken att…och orsaken att…har med varandra att göra på det sättet att…
 • Förintelsen kan liknas med... för att... 
Tänk på att:
 • du måste förklara med hjälp av historiska exempel
 • vissa orsaker kan kopplas ihop eftersom de har med varandra att göra
 • vissa orsaker kan förstärka varandra

Analysförmåga: Du kan förklara hur olika orsaker bidrog till nazistpartiets maktövertagande.
Analysförmåga: Du visar hur olika orsaker hänger samman och förstärker varandra
Kommunikativa förmågan: Du underbygger ditt resonemang, både kring dåtid, nutid och framtid, med fakta genom att använda historiska exempel
Begreppsförmåga: Du använder historiska begrepp på rätt sätt i ett sammanhang

onsdag 15 januari 2020

Övningar till torsdagens lektion

Ryska revolutionen quiz
Mellankrigstiden quiz

Ryska revolutionen-flippuppgiftRYSKA REVOLUTIONENHemma:
 • Se flippen
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på.


  Tillsammans i basgruppen arbeta med följande frågor (redogör för era tankar i era classroom-dokument) 
  1. Förklara begreppen
 • Tsar
 • monarki
 • Bolsjevik
 • Lenin
 • kommunism
 • opponera
 • radikal
 • kapitalism
 • Karl Marx
 • socialism

  2. Besvara frågorna
1. Vilka politiska konsekvenser hade den industriella revolutionen haft i Europa? Resonera kring hur det såg ut före den industriella revolutionen och hur det såg ut efterAnvänd analysmodellen! Här övar ni analysförmågan + kommunikativa förmågan
2. Jämför den politiska situationen i Ryssland med den politiska situationen i övriga Europa under slutet av 1800- början av 1900-talet. Vad ser ni för skillnader?  Här övar ni analysförmågan 
3.  Tanken var att det ryska folket skulle få ”Ett bättre liv genom kommunismen”. Men hur blev det i verkligheten? Vad anser ni? Vad tror ni att det ryska folket ansåg?  Här övar ni den kommunikativa förmågan
4. Studera bilden nedan. Mannen som talar på bilden är Lenin. Vid sidan av honom har två män retuscherats bort från bilden. De båda personerna heter Lev Kamenev och Lev Trotskij. Er uppgift är att:
 • Ta reda på vem som krävt att de ska retuscheras bort från bilden
 • Fundera kring varför de togs bort från bilden
 • Vad hände med de båda männen i verkligheten?
Här övar ni informationshanteringsförmågan samt den kommunikativa förmågan 
trotskij
Ni redogör för er basgrupps svar i helklass och delar med er av era tankar och reflektioner!