Planering

Vecka
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
2
Lov
Lov
Mellankrigstiden
1. Vt-20
2. Dina förväntningar på dig själv och mig.

Mellankrigstiden
1.Genomgång
2. Studifilm x2
3. Begreppsträn.
4. Text+frågor-SO-rummet
3
Mellankrigstiden
1. studifilm -Facism
    studifilm- Nazisterna
2. Uppg i boken s
229: 1-3, 7-10
3. Skriv förklaringar på begreppen s 229
Mellankrigstiden
Egen planering
a) studifilm
b) Läsa i boken
 s.215-229
c) Göra klart
d) SO-rummet
Ryska revolution.
1. Kort genomg.
2. Pod
3. Film
4. Quiz+valfria uppgifter ne.se 
Ryska revolution.
Läxa
1. Uppgift på bloggen
4
Hitlers väg till makten
1.Hitlers väg till makten
2. Det kommunistiska manifestet
Hitlers väg till makten
Podcast-SO-rummet
2. Vi sammanfattar inledningen av kriget
3. Vi läser s 231–233 tillsammans
4. Viktiga begrepp-skriv förklaringar
Vägen till kriget
1.Genomgång inledningen av kriget
2 Uppgift: Orsakerna till andra vk
Orsakerna till kriget
Forts uppgift
Klar?
1. Quizlet
2. Ord och begrepp-NE
3. text+frågor so-rummet

5
Kriget är här!
1.Genomgång fortsättningen på kriget
2.Forts uppgift
Klar?
1. Quizlet
2. Ord och begrepp-NE

3. text+frågor so-rummet


Kriget är här!
1. Genomgång
2. Film
3. Gemensam orsakskedja


6
7


Prov?
Temadag
9
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar